نوشته شده توسط : مرتضی فروتن تنها
جزيره خضرا

نويسنده: سيده فاطمه موسوي
منبع:سايت راسخون
گروهي فکر مي کنند امام زمان (عج) در جزيره خضرا زندگي مي کند و براي آن داستاني از کتاب بحارالانوار نقل مي کنند. (1) جزيره خضرا در درياي مديترانه يا همان درياي سفيد واقع شده است. اين جزيره، قسمتي از انتهاي جنوب غربي اسپانياي فعلي و اندلس قديم است که در گذشته، به همين نام معروف بوده است و در حال حاضر نيز با نام Algerias شناخته مي شود. (2):: موضوعات مرتبط: داستان معراج
تاريخ انتشار : سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ |
نوشته شده توسط : مرتضی فروتن تنها
در اين سفر آسماني، مناظري مختلف و گوناگون در مقابل نگاه پيامبر ظاهر مي شد؛ مناظري که رسول خدا را به هراس و اندوه دچار مي ساخت و مناظر ديگري که سرور و شادماني را در قلب او پديدار مي کرد.:: موضوعات مرتبط: داستان معراج
تاريخ انتشار : پنجشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ |
نوشته شده توسط : مرتضی فروتن تنها
زمان صعود به آسمان دوم فرا رسيد.

پيامبر (ص) در آسمان دوم، به دو مرد برخورد کرد که قيافه اي شبيه همديگر داشتند.

جبرئيل به رسول خدا گفت:

- اينها يحيي (ع) و عيسي (ع) هستند.

عيسي، او که خداوند بزرگ اراده کرد تا در اين جهان خاکي نميرد و زنده به نزد خويش فراخواندش و درباره اش گفت: «درود بر او؛ روزي که از مريم زاده شد و روزي که روح او به نزد پروردگار رود و روزي که ديگر بار زنده از خاک برخيزد.»:: موضوعات مرتبط: داستان معراج
تاريخ انتشار : چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۰ |
نوشته شده توسط : مرتضی فروتن تنها
معراج پيامبر خدا همچنان ادامه داشت. اين سير و سفر که نصيب هيچ انسان ديگري غير از رسول خدا نگشته بود، تکامل وجودي او را آشکارتر مي ساخت.:: موضوعات مرتبط: داستان معراج
تاريخ انتشار : چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۰ |
نوشته شده توسط : مرتضی فروتن تنها

سفر به بهشت :

«بشتابيد؛ بشتابيد براي يافتن وسيله اي تا گناهان شما آمرزيده شود و به آمرزش پروردگار خويش دست يابيد، و بشتابيد براي رسيدن به بهشت پهناوري که وسعت آنها به مقدار صفحات آسمان و زمين است. اين بهشت پهناور، براي اهل تقوا آماده شده است؛ آنهاي که از مخالفت با خداوند، دوري مي کنند.»

اين، پيام صريح خداوند است براي پويندگان راه حق.

جايگاه مؤمنان کجاست؟

بهشت جاويدان.

:: موضوعات مرتبط: داستان معراج
تاريخ انتشار : دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰ |
نوشته شده توسط : مرتضی فروتن تنها
وقتي نخستين نگاه رسول خدا بر آثار و آيات قدرت الهي افتاد، از جبرئيل پرسيد:

- اين چيست؟

جبرئيل پاسخ داد:

- نشانه اي از نشانه هاي بي شمار قدرت و عظمت پروردگارت.

نشانه ها و آيات قدرت و عظمت الهي، يکي پس از ديگري و پياپي، برابر نگاه پيامبر ظاهر مي شدند و جبرئيل درباره آنها توضيح مي داد.

راه کمي پيموده شده بود؛ راهي که در مقابل آن سير و معراج شبانه، اندک مي نماياند و در همان هنگام، صدايي شنيده شد که انگار فقط به گوش پيامبر رسيد:

- اي محمد!

صدا از سمت راست آمده بود. اما رسول خدا چنان جذب تماشاي آيات خدايي بود که هيچ اعتنايي نکرد.:: موضوعات مرتبط: داستان معراج
تاريخ انتشار : شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ |
نوشته شده توسط : مرتضی فروتن تنها
پيامبر خدا در شب معراج، فقط يک نگاه بر شعله هاي سرکش و سوزان جهنم انداخته بود، اما آگاهي او از دوزخ و جايگاه دوزخيان، به گونه اي است که همه ي اسرار آن جايگاه بد را براي ياران خودش فاش مي کند.

آيات قرآن و آنچه از سوي پروردگار در مورد جهنم بر قلب رسول خدا وارد مي شود، چنين است:

حرارت آتش جهنم، در مقايسه ي با حرارت آتش دنيا، چندين برابر بيشتر و شديدتر است.:: موضوعات مرتبط: داستان معراج
تاريخ انتشار : شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ |
نوشته شده توسط : مرتضی فروتن تنها


:: موضوعات مرتبط: داستان معراج
تاريخ انتشار : شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ |
نوشته شده توسط : مرتضی فروتن تنها


:: موضوعات مرتبط: داستان معراج
تاريخ انتشار : پنجشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۰ |